Партньори
Услуги и цени
        ПЛАКАТИ
        БЕЗАДРЕСНО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

        АДРЕСНО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

        WEB
ДИЗАЙН

Контакти

AДРЕСНА РЕКЛАМАВ групата на ефективните методи за реклама все по-голямо място заема адресната директна реклама, наричана още поименна реклама. Нейната същност не се изчерпва само с продажбата на конкретната стока. С помощта й може да се установи диалог, дългосрочна връзка с потребителя. Адресната реклама включва разпространение на рекламни писма, брошури, визитки,сметки и други печатни материали (списания, вестници, каталози).

Поради комплексността на услугата цените са предмет на допълнително договаряне.