Партньори
Услуги и цени
        ПЛАКАТИ
        БЕЗАДРЕСНО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

        АДРЕСНО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

        WEB
ДИЗАЙН

Контакти

За популяризирането на предлагания от Вас нов продукт, услуга или идея, нашият екип може да Ви предложи:

· Разлепване на плакати(афиши, стикери)

· Безадресно разпространение на рекламни материали (брошури, флаери, листовки)

· Адресно разпространение на рекламни материали (писма, сметки, списания, вестници, каталози)


· WEB Дизайн - цялостни дизайнерски решения за рекламната дейност на вашата фирма

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Разпространението се извършва във възможно най-кратки срокове и при максимален контрол.
“Булет 10” ООД се задължава да предоставя информация за хода на разпространението по всяко време и то само и единствено на фирмата рекламодател, както и да предостави подробен отчет за извършената дейност след края на рекламната кампания.


При възникнали пречки и затруднения препятстващи обичайното извършване на дейността, ''Булет 10” ООД трябва да уведоми своевременно рекламодателя за тях.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ


Кампаниите по безадресно и адресно разпространение на рекламни материали, брошури, плакати и др. са предмет на конкретно договаряне между двете страни.
Актуални са цените договорени в деня на приемане на поръчката или от последната подадена оферта. Плащанията се извършват в сроковете и вида посочени в договора между фирмата и рекламодателя.

Транспортните и допълнителните технически разходи, направени на територията на гр. София са за сметка на ''Булет 10'' ООД
''БУЛЕТ 10'' ООД предлага изгодна ценова политика За клиенти със сключен договор за дългосрочно разпространение .